reactietermijn vacature verstreken - Assistent coördinator LifeWatch
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een internationaal vooraanstaande universiteit gevestigd in de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en onderzoeksinstituten. De uvA is lid van de League of European Research Universities.

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA neemt op haar onderzoeksterreinen internationaal een vooraanstaande plaats in en participeert in een groot aantal samenwerkingsverbanden met zowel universiteiten als het bedrijfsleven. De faculteit telt circa 2.000 studenten en 1.500 medewerkers. Een belangrijk deel van het onderzoek wordt extern gefinancierd door NWO, bedrijfsleven en overheid.

In de komende jaren zal de faculteit volledig gehuisvest worden in het Science Park Amsterdam. Daartoe is een ambitieus nieuwbouwproject gestart, dat in 2010 zal zijn voltooid. Het Science Park Amsterdam wordt met de vestiging van de faculteit een van de grootste centra voor academisch onderzoek in Nederland.

Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) is één van de tien onderzoeksinstituten van de faculteit. IBED onderzoek beoogt de complexiteit en dynamiek van ecosystemen op aarde en hun biodiversiteit te begrijpen, gebruikmakend van kennis uit de aard- en levenswetenschappen.

De UvA-FNWI leidt de totstandkoming van een zeer grote Europese infrastructuur LifeWatch voor biodiversiteitsonderzoek. In het bureau van de projectleiding is met onmiddelijke ingang een vacature voor een:

Assistent coördinator LifeWatch

19 uur per week (0,5 fte)
vacaturenummer 09-1056

Werkzaamheden

Opdracht Assistent coördinator

De Assistent coördinator ondersteunt de algemeen coördinator t.a.v.:

 • het in kaart brengen van de onderzoeks- en technische bijdragen van deelnemende landen;
 • de beleidsvoorbereiding naar de constructiefase en ter ondersteuning van nationale besluitvormingen;
 • de voorbereiding en uitwerken van inhoudelijke rapporten en bijeenkomsten; verzorgen van beleidscommunicatie.

De functionaris is verantwoordelijk voor de zelfstandige uitvoering van deze opdracht en rapporteert aan de projectleider.

Taken en bevoegdheden van Assistent coördinator

Beleidsontwikkeling nationale onderzoeks- en technische structuur:

 • Kartering van externe bijdragen aan de infrastructuurontwikkeling vanwege nationale consortia en diverse projecten
 • Beoordeling van deze bijdragen in relatie tot ook in ontwikkeling zijnde specificaties voor de onderzoekinfrastructuur; inschatten van haalbaarheid ten opzichte van de doelstellingen
 • Controle op de kwaliteit en tijdigheid van resultaten
 • Advisering over aanpassingen in de planning en taakuitvoering 

Beleidsconcretisering:

 • Redactionele voorbereiding van de bijstelling van jaarplannen op basis van input van deelnemers
 • Mede voorbereiden van geïntegreerde beleidsdocumenten voor de Management Committee en de Policy & Science Board

Communicatie:

 • (Inhoudelijke) voorbereiding van de regelmatige rapportages naar EU en participerende landen
 • Bijdragen aan de informatievoorziening voor partners en autoriteiten in de deelnemende landen
 • Inhoudelijke voorbereiding en uitwerking van vergaderingen en workshops indien georganiseerd door de projectleiding

Profiel

 • Afgeronde universitaire opleiding met relevante postdoctorale ervaring of promotie in de natuurwetenschappen
 • Inhoudelijke kennis of sterke affiniteit met het wetenschappelijke domein van LifeWatch
 • Beleidsmatige en organisatorische bekwaamheid
 • Communicatieve en diplomatieke vaardigheden
 • Sterke vaardigheid in de Engelse taal
 • Bereidheid t.a.v. onregelmatige werktijden en frequente buitenlandse reizen

Inlichtingen

Drs. W. Los: (0)20 525 6498, w.los@uva.nl.

Aanstelling

De aanstelling is op tijdelijke basis tot uiterlijk 1 februari 2011. Het salaris bedraagt minimaal €3.195 en maximaal €4.374 bruto per maand bij volledige werktijd en is afhankelijk van opleiding en ervaring (CAO Nederlandse Universiteiten, schaal 11). Het salaris wordt verhoogd met 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering.

Sollicitatie

U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van CV, zenden aan: Universiteit van Amsterdam, Personeelszaken FNWI, t.a.v. dhr. drs. S.H.M. Jongerius, Postbus 94216, 1090 GE Amsterdam. In de linkerbovenhoek van de enveloppe graag vacaturenummer 09-1056 en "strikt vertrouwelijk" vermelden. U kunt desgewenst ook per e-mail solliciteren mits u bij het onderwerp het vacaturenummer opgeeft: application-science@uva.nl. De sluitingsdatum is 5 oktober 2009.

Niet-wetenschappelijke vacature

Gepubliceerd op 21 september 2009

Bron: bureau Communicatie
vacature geplaatst op 28 Sep 2009 door Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED)


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl