reactietermijn vacature verstreken - Adviseurs IndustriŽle Luchtemissies
Agentschap NL


Binnen het taakveld Kennisoverdracht Regelgeving van de divisie NL Milieu en Leefomgeving informeert InfoMil overheden over milieubeleid. Wij schakelen tussen enerzijds het ministerie van VROM dat milieubeleid ontwikkelt en anderzijds gemeenten, provincies en waterschappen die dit beleid uitvoeren. In beide richtingen verzamelen en verschaffen we kennis. Actueel, onafhankelijk, integraal en op een kwalitatief hoog niveau. Via de verschillende overheden profiteert ook het bedrijfsleven uiteindelijk van dit werk. InfoMil combineert daarbij zijn expertise van de uitvoeringspraktijk met die van wetgevingsprocessen.

Voor het taakveld Kennisoverdracht Regelgeving / Infomil zijn wij per direct op zoek naar:
twee adviseurs IndustriŽle Luchtemissies (M/V)
voor 2 x 36 uur per week


Wat houdt de functie in?
Als adviseur IndustriŽle Luchtemissies bedien je aan de ene kant het ministerie van VROM en aan de andere kant de gemeenten en provincies. Je adviseert de minister van VROM over de aanpak van luchtvervuiling door de industrie en je werkt aan manieren om industriŽle luchtemissies te meten en te bewaken.
Je maakt onderdeel uit van het Steunpunt E-PRTR, dat zorgt voor de bedrijfsrapportages over emissies naar water, lucht en bodem en afvalafvoer. In die rol werk je aan het actualiseren van praktijkbladen voor luchtmetingen en aan de communicatie hierover met gemeenten en provincies. Zij moeten hier immers in de praktijk mee aan de slag.
Je werkt ook mee aan de advisering van de minister over de route naar de toekomstige nationale emissieplafonds (NEC-plafonds) voor de stoffen NOx, SO2, NH3, VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en fijn stof. Daarbij werk je samen met kennisinstituten en partnerorganisaties in onze buurlanden. Maar je onderhoudt ook nauwe contacten met het bedrijfsleven en met de andere overheden, die als bevoegd gezag op lokaal niveau deze doelstellingen vertalen naar vergunningverlening en handhaving van regelgeving. In deze functie krijg je zo te maken met alle schakels in de ontwikkeling en de uitvoering van het nationale milieubeleid gericht op vermindering van industriŽle luchtemissies.

Wat vragen wij?
- Relevante opleiding op HBO/academisch niveau (Milieukunde / Natuurwetenschappelijke studie)
- Minimaal 2-3 jaar relevante werkervaring in industriŽle luchtemissies en meettechnieken (bijvoorbeeld in de vergunningverlening, industrie of wetenschap)
- Aantoonbare affiniteit en/of ervaring met vergunningverlening en/of handhaving is een prť
- Zelfstandig, resultaatgericht en pragmatisch persoon met oog voor beleidsprocessen
- Klantgericht, legt makkelijk contact en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Ben je in staat om met je kennis van milieuwet- en regelgeving en de ervaringen uit de praktijk te schakelen tussen beleid en uitvoering? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Vestigingsplaats
Den Haag

Salaris
Inschaling is afhankelijk van de ervaring (BBRA-schaal 10). Wij bieden een jaarcontract op detacheringsbasis via een van onze mantelpartijen.

Inlichtingen
Inlichtingen over de functie kun je krijgen bij Bram Segijn, opdrachtmanager IndustriŽle Emissies en Internationaal, tel. 070-3735684

Aanmelding
Aanmelden met brief en CV uiterlijk 15 februari 2010 bij Flora Borghans, afdeling HRM, per e-mail: flora.borghans@agentschapnl.nl

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart
vacature geplaatst op 12 Feb 2010 door SenterNovem


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl