reactietermijn vacature verstreken - Veldmedewerker Voorlichting en recreatie
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer Regio Oost zoekt voor het district Rivierenland een

Veldmedewerker Voorlichting en recreatie

36 uur per week, standplaats Waardenburg

Organisatie

Staatsbosbeheer beheert ruim 250.000 ha natuur in Nederland en werkt aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Natuurbeheer, herstel van gebieden, recreatie en ontwikkeling van nieuwe natuur zijn onze kernactiviteiten. Voor milieuvriendelijke houtproductie, natuurlijke waterbeheersing, groene zones rond steden en behoud van cultuurhistorie en landschap werken we met verschillende partijen samen. Staatsbosbeheer heeft 950 medewerkers en is gevestigd in Driebergen, Groningen, Deventer, Tilburg en Amsterdam.

Regio Oost

Staatsbosbeheer Regio Oost beheert terreinen in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dit gebeurt vanuit 6 districten. De stafafdelingen Bureau Ontwikkeling en Beheer en Bureau Bedrijfsvoering leveren ondersteuning aan deze districten.

District Rivierenland: De Waarden

Het district De Waarden is ca. 3.000 ha groot. Het ligt binnen het deel van de provincie Gelderland wat, als je de provinciekaart bekijkt, de steel van de steelpan vormt die naar het westen uitsteekt. Begrensd door de Rijn in het noorden en de Maas in het zuiden en daar tussendoor de Linge en de Waal. De terreinen variëren in grootte van 250 ha. tot 25 m2. Het werkgebied kenmerkt zich door een grote versnippering van de terreinen en een variatie in doeltypen. Kernwoorden zijn: natuurontwikkeling en cultuurhistorie. Enkele typische voorbeelden van wat we beheren zijn: eendenkooien, forten, landgoederen, uiterwaarden, moerassen en open water. De versnippering houdt in dat we te maken hebben met veel 'buren' waarmee een goed contact dient te worden onderhouden. De variatie geeft de mogelijkheid tot het ontplooien en inzetten van medewerkers door gebruik te maken van zijn of haar sterke kanten.

Functieomschrijving

De functie van Veldmedewerker Voorlichting en Recreatie is een uitdagende en afwisselende baan. U bereidt (terrein)maatregelen en onderhoudswerkzaamheden voor en voert deze uit. Daarnaast signaleert u op basis van terreinkennis en koppelt deze terug. Voor de beheertaken (bijvoorbeeld maaien en snoeien) ligt het hoofdaccent op het Lingebos, maar ook buiten het recreatieseizoen op het uitvoeren vanwerkzaamheden op andere terreinen. Voor het taakonderdeel Voorlichting en Recreatie is gastheerschap belangrijk. U verstrekt terreingebonden voorlichting, bereidt recreatieve en voorlichtingsactiviteiten voor en voert deze uit. Gastheerschap is ook een van de taken bij het surveilleren in de terreinen binnen de beheerseenheid de Waarden. U houdt op verzoek van de boswachter of opzichter toezicht op de naleving van regels en afspraken en treedt zo nodig corrigerend op. Voor het surveilleren is gewenst dat je in het bezit bent van een BOA-diploma of bereid bent dit diploma te halen. U levert inbreng in de opstelling van (jaar)plannen, voert op verzoek van de boswachter inventarisaties uit en verricht voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot uitbesteding, verricht de daarbij behorende administratieve handelingen en begeleidt de uitvoering. Ook levert u een bijdrage aan de overige resultaatgebieden van de regio die aansluiten bij de aard en het niveau van de functie.

Profiel

Als veldmedewerker V&R beschikt u over een relevante opleiding (bijvoorbeeld MBCS niveau 2) en Rijbewijs B, u bent klantvriendelijk en heeft een ‘handen uit de mouwen’-mentaliteit. U heeft relevante ervaring op het gebied van voorlichting en recreatie. Tevens bent u in het bezit van een BOA-diploma of bent u bereid deze te halen. U neemt initiatieven bij duidelijke kansen en vindt het werken in een team leuk. U kan een boodschap zowel mondeling als schriftelijk duidelijk overbrengen en kan met argumentatie en discussie aansluiten bij de doelgroep. U kunt acties en eigen werk organiseren, deze plannen en de voortgang ervan bewaken. Ook stelt u zich dienstverlenend op en heeft u oog voor kwaliteit.

Waardering

De functie van veldmedewerker V&R is gewaardeerd op BBRA 1984 Functieniveau IIc schaal 5 met een maximum van € 2.396,62 bruto per maand op basis van 36 uur per week.

Sollicitatie

Voor meer informatie over de vacature-inhoud kunt u contact opnemen met de heer Jos den Brok, opzichter of mevrouw Laura van der Pol, boswachter VPR, op T 0418-592411. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw Marloes Zwoferink, medewerker P&O, T 0570-747172.  Uw sollicitatie met c.v. kunt u tot uiterlijk 13 maart 2010 richten aan Staatsbosbeheer regio Oost, t.a.v. Marloes Zwoferink, Postbus 6, 7400 AA Deventer of e-mail.

vacature geplaatst op 03 Mar 2010 door Staatsbosbeheer Regio Oost


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl