reactietermijn vacature verstreken - Projectmedewerker voorlichting & educatie Vlieland
Staatsbosbeheer

Projectmedewerker voorlichting & educatie Vlieland

32-36 uur, standplaats n.t.b., ingangsdatum 1 januari 2011, voor de duur van 1 jaar 

Organisatie

Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 ha natuur in Nederland en werkt aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Natuurbeheer, herstel van gebieden, recreatie en ontwikkeling van nieuwe natuur zijn onze kernactiviteiten. Voor milieuvriendelijke houtproductie, natuurlijke waterbeheersing, groene zones rond steden en behoud van cultuurhistorie en landschap werken we met verschillende partijen samen. Staatsbosbeheer heeft 950 medewerkers en is gevestigd in Driebergen, Groningen, Deventer, Tilburg en Amsterdam.

Regio Noord

Staatsbosbeheer beheert in Regio Noord terreinen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Dit gebeurt vanuit acht districten. De stafafdelingen Bureau Ontwikkeling en Beheer en Bureau Bedrijfsvoering leveren ondersteuning aan deze districten.

District De Friese Wadden, Vlieland

De Friese Wadden is een van de belangrijke districten van Staatsbosbeheer in Regio Noord. We beheren op drie Waddeneilanden (Ameland, Terschelling en Vlieland) belangrijke (Natura 2000-)natuurgebieden. Het district is, mede dankzij de Waddenzee, een belangrijk gebied ten behoeve van de verblijfsrecreatie. Door de relatief grote gebiedsarealen heeft Staatsbosbeheer een grote invloed op de sociaal economische positie van de eilanden. Dat betekent dat we naast de rol van beheerder hier gefocust zijn op een grote rol als maatschappelijk partner. Staatsbosbeheer heeft een speciale relatie met de bewoners van de eilanden en hun gasten vanwege de grote verwevenheid van natuurbeheer met wonen en recreëren op de eilanden. Dit vereist van de werknemers van Staatsbosbeheer een houding waaruit respect voor de (mede)bewoners van het eiland spreekt. Op Vlieland zijn een groot aantal landschappen en planten- en diersoorten te vinden. Zo’n 2.200 ha op het eiland is natuur dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Op het eiland wonen ca. 1.100 mensen. Per jaar bezoeken 180.000 toeristen Vlieland.

Functieomschrijving projectmedewerker

Voor Vlieland is het gewenst de komende jaren een intensief contact met bewoners en bezoekers tot stand te brengen. Een contact dat ertoe leidt dat bekend is welke doelen Staatsbosbeheer nastreeft en ertoe leidt dat bewoners en burgers inbreng hebben in de wijze waarop die doelen nagestreefd worden. Als Projectmedewerker Voorlichting & Educatie bent u verantwoordelijk voor de nadere uitwerking en realisatie van de activiteiten en initiatieven op dit gebied. Daarmee vervult u een belangrijke rol in het bewerkstelligen van de (achterliggende) doelstellingen. Voor deze activiteiten en initiatieven bent u aanjager, onder leiding van de beheerder op Vlieland. Ook contact en afstemming met vertegenwoordigers van organisaties en besturen op Vlieland vormen onderdeel van uw taak.

Profiel

U opereert op een mbo+- of hbo-niveau en u heeft uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en contactuele eigenschappen met een politiek-bestuurlijke sensitiviteit. U heef aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van organiseren en realiseren van initiatieven en u kunt ook op strategisch niveau (mee)denken en handelen. Als aanjager beschikt u over leiderschap, maar u kunt ook zelfstandig en projectmatig opereren in een dynamische omgeving. Op het vlak van communicatie moet nauw samengewerkt worden met de medewerkers op de Beheerseenheid, de regio en het districthoofd, maar u zult ook inhoudelijk zelf zo nu dan moeten inspringen. Affiniteit met nieuwe en sociale media is een pré. U heeft kennis en/of affiniteit met de eilandercultuur, organisatiekunde en groepsprocessen.

Salarisindicatie

€ 2.280,63 – € 3.082,92 bruto per maand (salarisschaal 8, BBRA 1984).

Sollicitatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Brink, districthoofd De Friese Wadden, M 06-51990605 of met de heer E. Saaltink, beheerder Vlieland, M 06-53340052. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw I. Spierenburg, medewerker Personeelsbeheer, T 050-7074480. Stuur uw sollicitatiebrief met c.v. vóór 15 november 2010 naar Noord-Vacatures@staatsbosbeheer.nl o.v.v. vacaturenummer 2010-10. De sollicitatiegesprekken worden op 13 december 2010 gehouden.

vacature geplaatst op 29 Oct 2010 door Staatsbosbeheer


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl