reactietermijn vacature verstreken - Junior Adviseur Groepscertificering Gemeenschapsbossen
ICCO & Kerk in Actie

ICCO is de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Wereldwijd geven wij financiële steun en advies aan lokale organisaties en netwerken die zich inzetten voor toegang tot basisvoorzieningen, het op gang brengen van duurzame economische ontwikkelingen en het bevorderen van vrede en democratie. Ook verbinden wij ondernemende mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden met elkaar. Wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties waaronder ontwikkelingsorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven. Zo helpen wij mensen in Latijns Amerika, Azië, Afrika en Oost Europa een menswaardig bestaan op te bouwen en economisch op eigen benen te staan. ICCO heeft een deel van de organisatie gedecentraliseerd.

 

Togetthere, het jongerenprogramma van ICCO & Kerk in Actie
Togetthere betrekt jongeren bij thema's van armoede en ontwikkeling. Ook ondersteunt Togetthere jongeren om ‘change agents' te zijn van verandering in de Nederlandse maatschappij die bijdraagt aan mondiale duurzame ontwikkeling.

Doelstellingen van het Young Professional programma van Togetthere zijn:

- het bieden van mogelijkheden aan jongeren tussen 20 en 32 jaar om werkervaring op te doen in een ontwikkelingsland;

- het leveren van een bijdrage aan capaciteitsversterking van partnerorganisaties middels de inzet van goed opgeleide jongeren;

- het leveren van een actieve bijdrage aan versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

Het Young Professional uitzendprogramma kent twee modaliteiten, de Junior Deskundige en de Starter. Alle uitgezondenen werken op basis van een werkplan met daarin tevens persoonlijke leerdoelen en worden lokaal en vanuit Nederland begeleid. Van alle kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn op basis van een communicatieplan een actieve bijdrage te leveren aan draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking in Nederland.

ICCO & Kerk in Actie nodigen kandidaten uit te reageren op de volgende vacature:

Junior Adviseur Groepscertificering Gemeenschapsbossen

ten behoeve van het bossenprogramma in Kameroen In het kader van het jongerenprogramma zoeken wij een Junior Deskundige die voor 18 maanden zal worden uitgezonden naar Kameroen (Lomié).

Het bossenprogramma

In het bossenprogramma (subprogramma certificering) werken drielokale NGOs en één bedrijf samen ten behoeve van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en armoedebestrijding in Kameroen. De NGOs ondersteunen gemeenschappen in het verwerven van wettelijke gebruiksrechten over de bossen in het gebied waar zij wonen en bij het ontwikkelen van sterke lokale organisaties voor beheer van de bossen. Hout, vruchten en andere bosproducten vormen een interessante bron van inkomsten.

Met FSC-groepscertificering worden gemeenschapsbossen deel van een keten die de internationale markt bereikt. De lokale bevolking kan zodoende haar sociaal-economische positie verbeteren terwijl zij de tropische bossen op een duurzame manier exploiteert. Het bedrijf SCNIC is een commerciële speler met een sociale doelstelling, die een intermediaire dienstverlenende rol speelt tussen de gemeenschappen en de (inter)nationale markt. Ze is verantwoordelijk voor productie, marketing en verkoop van het hout en zal het beheer over het groepscertificaat voeren. In 2009-2010 heeft een junior adviseur de betrokken partijen begeleid in het voorbereidingsproces voor verwerving van het FSC-groepscertificaat.

Doel van de Junior Adviseur inzet

Versterking van de capaciteit van zowel SCNIC als de NGOs is nodig ten behoeve van het verwerven en beheren van het groepscertificaat (in eerste instantie een legaliteits- en originecertificaat, later een FSC-certificaat).

De Junior Adviseur Groepscertificering Gemeenschapsbossen werkt voor 60% voor SCNIC en voor 40% voor de drie ICCO partnerorganisaties (NGOs) in het bossenprogramma.

De junior adviseur zal SCNIC ondersteunen de rol van manager van het groepscertificaat op zich te nemen. Daartoe zal hij/zij SCNIC assisteren bij het plannen van het aanvraagproces en het ontwikkelen en implementeren van een monitorings- en evaluatie-instrument om naleving van de certificeringseisen te controleren.

Certificering is een nieuw werkterrein voor de NGOs. Middels training en begeleiding zal de junior adviseur de organisaties helpen de eigen kennis met betrekking tot groepscertificering te vergroten en een bewustwordings- en educatieprogramma voor bosgemeenschappen te ontwikkelen en implementeren.

De junior adviseur speelt aldus een belangrijke rol in capaciteitsversterking rondom duurzaam bosbeheer en boscertificering. In mindere mate zal hij/zij ook de houtexploitatie en -vermarkting ondersteunen.

 

Standplaats en periode De Junior Adviseur Groepscertificering Gemeenschapsbossen zal worden gestationeerd bij SCNIC, in Lomié, Oost-Kameroen (Région Est). De uitzending start in februari 2011, voor een periode van 18 maanden. Er zal worden gereisd en gewerkt in de gebieden waar programmapartners actief zijn. Eén van de drie NGOs is eveneens in Lomié gevestigd, de overige twee in Edéa en Kribi in Zuid-West Kameroen (Régions du Sud et Littoral).

Aan de uitzending gaat een voorbereidingsperiode vooraf.

 

Taakomschrijving

SCNIC (60% van functietijd):

•-         Ondersteunen bij het planningsproces voor de certificeringsaanvraag en het begeleiden van de uitvoering daarvan.

•-         Ontwikkelen van een monitorings- en evaluatie-instrument om naleving van de certificeringseisen door bosgemeenschappen te controleren.

•-         Helpen identificeren van relevante partners/stakeholders voor de vermarkting van hout en voor de versterking van SCNIC in haar rol als certificaathouder.

 

Drie ICCO partnerorganisaties in het bossenprogramma (40% van functietijd):

•-         Inventariseren van behoeften aan capaciteitsversterking bij de partners en (op basis daarvan) trainen van management en staf in groepscertificeringsproces.

•-         Ontwikkelen van bewustwordings- en educatieprogramma voor lokale bosgemeenschappen en coachen/begeleiden van stafleden in het implementeren daarvan.

•-         Stimuleren van uitwisseling en leren tussen NGOs en tussen bosgemeenschappen.

 

  

  

  

Functie-eisen
  • Een afgeronde HBO/WO-opleiding Tropische Bosbouw, of een aanverwante studie met aantoonbare kennis van en belangstelling voor duurzaam bosbeheer en exploitatie
  • Kennis van certificering (FSC, légaliteit/origine, of andere certificering)
  • Kennis van de internationale houtketen is een pré
  • Ervaring met advieswerk en/of training is een pre
  • Goede beheersing van de Franse taal in woord en geschrift
  • Internationale/ interculturele ervaring
  • Teamplayer, flexibel, initiatiefrijk en doorzettingsvermogen
  • Bereidheid om te wonen en te werken in afgelegen gebieden met weinig voorzieningen

Informatie/sollicitaties

Het salaris en de vergoedingen zijn in overeenstemming met de PSO Jongerenvoorwaarden.

Voor de jongerenvacatures geldt een leeftijdsgrens van 20 t/m 32 jaar. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de mogelijke bijdrage die een kandidaat kan leveren aan draagvlakversterking in Nederland.

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie of de PSO jongerenvoorwaarden kunt u zich richten tot mw. Judith Grootscholten, tel: 030-6927906.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 29 november ten kantore van ICCO & Kerk in Actie te Utrecht.

 

Stuur een brief met motivatie en een bij voorkeur in het Frans opgesteld CV, o.v.v. vacaturenummer BTL 2010.06 vóór 22 november 2010, per e-mail naar:

vacatures@icco.nl

Voor meer informatie over ICCO & Kerk in Actie en Togetthere: http://www.icco.nl/http://www.kerkinactie.nl/, http://www.togetthere.nl/.

vacature geplaatst op 18 Nov 2010 door ICCO, Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl