reactietermijn vacature verstreken - Financier aanleg nieuw bos
Nationaal GroenfondsOverheden willen meer duurzaam bos in ons land. Toch ontstaat er te weinig nieuw bos. Ondanks provinciale subsidies zijn er vaak financiŽle barriŤres. Desondanks is bosaanleg financieel haalbaar met het Bosklimaatfonds van Nationaal Groenfonds.

Wat is het Bosklimaatfonds?

Als u duurzaam bos aanlegt, kunt u een tegemoetkoming uit het Bosklimaatfondsaanvragen. Nationaal Groenfonds, beheerder van het fonds, keert het geld uit. Als tegenprestatie krijgen wij de rechten op de CO2-vastlegging uit uw nieuwe bos.

Voor wie?

Voor particuliere boseigenaren of grondeigenaren die hun grond willen omvormen tot duurzaam beheerd bos.

Wat is de rol van Nationaal Groenfonds?

Nationaal Groenfonds is beheerder van het Bosklimaatfonds. U kunt bovendien bij ons terecht voor de stapsgewijze financiŽle inrichting van uw bosproject. Eventueel financieren wij (een deel van) uw plan tegen extra voordelige Ďgroeneí rente (zie ook Groenfinanciering).
Om te kunnen garanderen dat het bos vanaf de aanplant voldoende CO2 vastlegt, stelt Nationaal Groenfonds voorwaarden aan het minimum aantal te planten bomen per hectare. Het minimum plantaantal is afhankelijk van onder andere grondsoorten, de toekomstige functie van het bos et cetera.

Stap voor stap

1. U ontwikkelt een plan voor de aanleg van nieuw, duurzaam beheerd bos.
2. U doet een beroep op het Bosklimaatfonds van Nationaal Groenfonds.
3. Wij laten uw plan op duurzaamheid en CO2-vastlegging beoordelen door Stichting Probos.
4. Voldoet uw plan aan alle voorwaarden, dan ontvangt u een financiŽle bijdrage uit het Bosklimaatfonds.
5. Valt uw nieuwe bos binnen de Ecologische Hoofdstructuur, dan kunt u bovendien subsidies aanvragen bij de provincie.
6. Nationaal Groenfonds kan de CO2-rechten uit uw bos gaan ' verkopen' aan bedrijven die veel CO2 uitstoten. De opbrengst daarvan zal ten goede komen van het Bosklimaatfonds.

De voordelen

- De bosaanleg wordt voor u betaalbaar.
- U draagt bij aan de compensatie van CO2-uitstoot.
- U draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap.
- Dankzij de CO2-handel blijft er geld beschikbaar voor bosaanleg.
- Er komt meer bos voor recreatie.
- Wellicht draagt u bij aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.
vacature geplaatst op 11 Oct 2011 door Nationaal Groenfonds


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl