reactietermijn vacature verstreken - Afstudeeropdracht hergebruik asfaltgranulaat
BAM Wegen bv


Werkzaamheden:
Bij hergebruik van asfaltgranulaat in asfalt wordt nieuwe steen, zand, vulstof en bitumen vermengd met het oude asfaltgranulaat. Door de juiste keuze in verhoudingen kunnen asfaltmengsels worden geproduceerd die volledig voldoen aan gestelde eisen en die voor bijvoorbeeld 50% bestaan uit gerecycled asfalt.

Bij deze vorm van asfaltrecycling wordt het oude asfalt niet opgedeeld naar haar oorspronkelijke bouwstoffen bitumen, vulstof, zand en steen. Met het schaarser en duurder worden van bouwstoffen wordt het op enig moment rendabel om asfaltgranulaat door middel van extractie op industriŽle schaal te ontleden naar haar oorspronkelijke componenten. In een dergelijk geval wordt dus niet het asfalt gerecycled, maar worden de oorspronkelijke bouwstoffen uit asfalt teruggewonnen. Met de teruggewonnen bouwstoffen wordt vervolgens nieuw asfalt met een hoge kwaliteit gemaakt. Met name het op grote schaal terugwinnen van het bitumen uit het asfaltgranulaat en het revitaliseren van dit bitumen op industriŽle schaal is de uitdaging in dit project.

Naar verwachting kan een dergelijke benadering de volgende voordelen hebben:
  • Omslag van recycling van asfalt naar recycling van asfaltgrondstoffen;
  • Verhoging van de kwaliteit van gerecycled asfalt;
  • Homogenisering van de kwaliteit van gerecycled asfalt;
  • Meer flexibiliteit in bedrijfsprocessen;
  • 100% horizontale recycling van asfalt grondstoffen.


Het finetunen van deze opdracht vindt in onderling overleg plaats. Uiteraard is er ruimte om het onderzoek te laten aansluiten op de afstudeerdoelstellingen van student en universiteit.

Doel en methode van het onderzoek:
Doel van het onderzoek is eerst en vooral aantonen dat de voorgestelde methodiek technisch kan werken. In het afstudeerproject wordt asfalt op laboratoriumschaal ontleed in haar componenten. Hierna wordt met de teruggewonnen grondstoffen nieuw asfalt gemaakt. De eigenschappen van dit nieuwe asfalt uit 100% gerecycled materiaal worden getoetst en moeten aangeven of de voorgestelde route technisch mogelijk is.
Het tweede doel van het onderzoek is aangeven of, en zo ja wanneer, de voorgestelde techniek bedrijfseconomisch inzetbaar wordt. Een kosten-baten-analyse moet een indicatie geven van de grondstofprijzen (vooral die van bitumen) waarbij deze vorm van asfaltrecycling haalbaar wordt.
Toegevoegde waarde BAM Wegen:

BAM Wegen wordt als grote aannemer in de wegenbouw dagelijks geconfronteerd met hergebruik van asfalt. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft BAM Wegen ernaar asfalt op een zo hoogwaardig mogelijke manier te hergebruiken. Het project maakt routinematig hoogwaardig hergebruik van asfalt in de toekomst mogelijk gemakkelijker en dus eenvoudiger toepasbaar.


Over Koninklijke BAM Groep nv:
Koninklijke BAM Groep nv ontwikkelt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. BAM verenigt werkmaatschappijen die actief zijn in de sectoren Bouw en techniek, Infra, Vastgoed en Publiekprivate samenwerking. Koninklijke BAM Groep behoort tot de grootste bouwondernemingen van Europa. BAM voert wereldwijd projecten uit in meer dan dertig landen.

Bedrijfsactiviteiten:
BAM Wegen is onderdeel van Koninklijke BAM Groep. De kernactiviteiten van BAM Wegen zijn ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van verkeersinfrastructuur, grond-, riool- en milieuwerkzaamheden, geluidsreductie en gebiedsontwikkeling. BAM Wegen telt ongeveer 1.700 medewerkers, die in Nederland jaarlijks circa 2.500 projecten realiseren. De werkmaatschappij telt zeven regiokantoren en elf gespecialiseerde dochterondernemingen die onder meer actief zijn op het terrein van geluidsschermen, milieutechnieken, groenvoorzieningen, sportvelden, machinaal straten, betonverhardingen, (tijdelijke) verkeersmaatregelen en geleiderail. BAM Wegen is een organisatie die zich kenmerkt door korte lijnen, sterke accenten op ondernemerschap en een open communicatie. Plezierig samenwerken en respect voor elkaar zijn typerende aspecten van onze bedrijfscultuur.

Solliciteren
vacature geplaatst op 14 Jun 2012 door BAM Wegen bv


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl