Boswachter Inventarisatie en Monitoring
Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is voor het district Zuid-Holland West op zoek naar een:

Boswachter Inventarisatie en Monitoring

Aantal uur: 27 uur per week Standplaats: Noordwijk/Den Haag

Organisatie

In Noordwijk/Den Haag is een vacature voor boswachter I&M voor 27 uur per week. Je komt te werken in het district Zuid-Holland West. Het district bestaat uit de beheereenheden Hollands Duin en Westvoorden. Het district wordt gekenmerkt door een grote afwisseling in terreinen. In de beheereenheid Hollands Duin bevinden zich o.a. de duinboswachterijen Noordwijk en Wassenaar en het veenweidegebied ten noorden van de Oude Rijn, met onder meer de botanisch belangrijke eilanden in de Kagerplassen en de Geerpolder. In de beheereenheid Westvoorden liggen weidevogelgebieden als De Wilck en de Duivenvoordse Polder. Daarnaast zijn er het historische Haagse Bos en de Koekamp, en bijvoorbeeld de jonge grootschalige groengebieden, als het Bentwoud en De Balij en het Bieslandse Bos. De totale oppervlakte van het district is circa 6300 ha. De verwachting is dat het te beheren areaal de komende jaren nog aanmerkelijk uitbreidt met nieuw ingerichte gebieden. In het district wonen en werken ruim 2½ miljoen mensen, vele mensen meer recreëren er. Deze aspecten - oude terreinen en jonge, ingerichte gebieden en een hoge recreatieve druk - geven het district en het werk voor boswachters en beheerders een geheel eigen dynamiek. Als boswachter I&M maak je deel uit van het districtsmanagementteam. Het team wordt aangestuurd door het districtshoofd. In het district en in beide beheereenheden wordt nauw samengewerkt door de beheerders, boswachters VPR en veldmedewerkers. Daarnaast is er een toenemend aantal vrijwilligers, van wie een deel specifiek op het gebied van inventarisatie en monitoring.

Functieomschrijving

Als boswachter I&M vervul je in het districtsteam de rol van ‘ecologisch geweten’. Kennisoverdracht speelt zowel intern als extern naar vrijwilligers een belangrijke rol. Je adviseert het districtshoofd en medewerkers uit de teams over de effectiviteit van maatregelen, maatregelcriteria, terreincondities en inrichting en beheer van de terreinen in het licht van de geplande beheerdoelen. Voor je eigen werkgebied lever je een bijdrage aan de opstelling van inventarisatie- en monitoringplannen op het gebied van flora, fauna en hydrologie ten behoeve van het terreinbeheer. Ook stel je binnen de vastgestelde plannen een jaarprogramma voor inventarisaties en monitoring op. Je interpreteert en evalueert die, zo nodig in samenwerking met de ecoloog. In dit kader coördineer je de monitoringsvrijwilligers.

Daarnaast adviseer je het districtshoofd over het verstrekken van vergunningen, of je bereidt deze voor. In voorkomende gevallen speel je vanuit je inhoudelijke kennis een rol in de externe belangenbehartiging; dat wil zeggen dat je het districtshoofd ondersteunt in het externe netwerk. In het district zal externe belangenbehartiging een nadrukkelijk onderdeel van je werkpakket zijn.

Je werkt binnen de kaders en beleidslijnen die landelijk geldend zijn (zoals Strategie en Ondernemingsplan Staatsbosbeheer), alsmede binnen de al dan niet uitgewerkte regionale richtlijnen en plannen. Op grond van het jaarplan overleg en adviseer je binnen het districtsteam en worden (mede op grond van eigen inzichten en keuzes) prioriteiten gesteld en beslissingen genomen ten aanzien van de uitvoering.

Vereiste opleiding en werkervaring

Voor deze functie vragen wij een enthousiaste, gemotiveerde vrouw of man met ervaring in het vakgebied. Je beschikt over het diploma MBO Bos- en Natuurbeheer, aangevuld met een relevante opleiding op het gebied van vegetatiekunde, ornithologie, hydrologie, inventarisatie en monitoring. Vaardigheden inzake de toepassing van technieken en methoden op het gebied van vegetatiekunde, ornithologie en hydrologie is een pre. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je communicatieve vaardigheden zijn goed. Naast de organisatiecompetenties gastheer, ondernemend, resultaatgerichtheid, samenwerken, communiceren, gelden voor deze functie: lerende organisatie, omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming, overtuigingskracht, plannen en voortgang bewaken, probleemanalyse.

Salaris

Deze functie is opgebouwd uit de bouwsteen I8: Inventarisatie, Monitoring en Natuuradvies niveau 8. Deze is gewaardeerd op minimaal € 2.280,63 en maximaal € 3.082,92 bruto per maand (BBRA schaal 8, functieniveau IIId).

Informatie

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met P&O-adviseur mevrouw G. de Jong, T 020-7073735 of M 06-51807405.

Sollicitatie

Maar je kunt ook direct solliciteren. Je sollicitatiebrief met motivatie en CV e-mail je vóór 22 februari 2014 aan mevrouw E. van Duijne, medewerker P-beheer Staatsbosbeheer Regio West. Haar e-mailadres is : e.duijne@staatsbosbeheer.nl.


MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart
vacature geplaatst op 14 Feb 2014 door Staatsbosbeheer


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl