Wetenschappelijk medewerker vraaggestuurde ventilatie: bouwfysica
KU Leuven


(Ref. BAP-2014-409)
Tewerkstelling : Voltijds
Duur : Bepaalde duur
Plaats : Gent
Solliciteren tot en met : 21/09/2014


Voor de Technologiecluster Bouw, Technologiecampus Gent (@ KAHO Sint-Lieven) zoeken wij een wetenschappelijk medewerker voor het onderzoeksproject IWT-TETRA 140345: Optimalisatie van vraaggestuurde ventilatie in nZEB tertiaire gebouwen, deel bouwfysica.

Wetenschappelijk medewerker vraaggestuurde ventilatie: bouwfysica

Dit is een gezamenlijk project van de onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen (Technologiecampus Gent) en de onderzoeksgroep THELES (Technologiecampus De Nayer). Deze vacature bevat de positie binnen de onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen.

De Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen van KU Leuven, Technologiecampus Gent, (@ KAHO Sint-Lieven) kent vier onderzoekslijnen: Interactie tussen innovatieve installaties en Bijna Energieneutrale (BEN of nZEB) gebouwen, Technologie van hernieuwbare constructiematerialen, Methodes voor holistisch ontwerp, constructie en werking van hoog performante gebouwen en Duurzaamheid op regioniveau en duurzame ontwikkeling. Dit projectvoorstel kadert binnen "Interactie tussen innovatieve installaties en BEN gebouwen". Innovatieve installaties betreffen de opwekking, distributie en afgifte van verwarmings-, koeling- en ventilatiesystemen (HVAC) alsook verlichting. De relatie tussen gebouwparameters en -gebruik, energieprestatie en binnenklimaat enerzijds en de keuze, ontwerp, werking, controle en prestaties van deze installaties anderzijds wordt onderzocht.

Dit onderzoeksproject wil het potentieel van vraaggestuurde ventilatie in tertiaire gebouwen kwantificeren en beter benutten door kennis te verhogen, richtlijnen te verspreiden en hierdoor deze innovatie te stimuleren. Vraaggestuurde ventilatie kan het energiegebruik voor ventilatie significant reduceren in vergelijking met systemen met een constant luchtdebiet. Vraaggestuurde ventilatie is een ventilatiesysteem waarbij de luchtdebieten geregeld worden op basis van een meting van de binnenluchtkwaliteit. Hiervoor wordt het energiebesparingspotentieel van vraaggestuurde ventilatie in school- en kantoorgebouwen geëvalueerd met metingen en simulaties terwijl een goede binnenluchtkwaliteit gewaarborgd blijft. Bovendien wordt kennis aangereikt op het vlak van systeemontwerp en keuze van componenten om dit energiebesparingspotentieel te bereiken. Ten derde wordt een betrouwbare voorspelling gemaakt van de kosten en baten van vraaggestuurde ventilatie.

Functie

Dit project wordt uitgevoerd door twee wetenschappelijk medewerkers:

  • één medewerker voor de bouwfysische aspecten(Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen, Technologiecampus Gent - DEZE VACATURE). Deze medewerker staat zowel in voor opzetten en analyseren van metingen en simulaties van enerzijds de ventilatie-efficiëntie, comfort en binnenklimaat in de ruimte en van anderzijds de energiebesparing door vraagsturing
  • één medewerker voor de installatietechnische aspecten (Onderzoeksgroep THELES, Technologiecampus De Nayer)

Gezamenlijk en in sterk onderling overleg voeren zij de projecttaken uit, verzorgen ze de communicatie met de bedrijvengroep en verwerken enpresenteren ze de projectresultaten. Samen stellen de projectmedewerkers aangepaste ontwerprichtlijnen op om vraagsturing bij ventilatie optimaal in gebouwen te implementeren. Kennistransfer naar bedrijven en het bredere publiek is hierbij een belangrijk aspect. Een boeiend en heel divers project waarbij de medewerker met tal van bedrijven voeling krijgt! Indien opportuun en gewenst kan dit projectwerk leiden tot een doctoraatsonderzoek.

Profiel

  • Je bent bij voorkeur houder van een diploma Master in de Industriële Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde of Master in de Ingenieurswetenschappen:Bouwkunde of Architectuur. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling.Je hebt een goede kennis van en sterke interesse in bouwfysica en installaties in gebouwen.
  • Je hebt een wetenschappelijke en een onderzoekende ingesteldheid
  • Je kan zelfstandig en vlot bedrijven contacteren, resultaten bespreken en voorstellen in teamverband, modelleringen en dynamische simulaties uitvoeren en meetopstellingen ontwerpen en opbouwen.
  • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent teamgericht.
  • Je kan vlot schriftelijk en mondeling rapporteren,zowel in het Nederlands als in het Engels.
  • Ervaring is een pluspunt, maar geen vereiste.


Aanbod

Wij bieden een voltijdse tewerkstelling van bepaalde duur voor 2 jaar (barema 43).

Interesse

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Hilde Breesch (Onderzoeksgroep Duurzaam Bouwen, Technologiecampus Gent) , tel.: +3292658610, mail: hilde.breesch@kuleuven.be of de heer Maarten Sourbron (Vakgroep Thermotechniek, Technologiecampus De Nayer), tel.: +3215316944, mail: maarten.sourbron@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 21/09/2014 via onze
vacature geplaatst op 28 Aug 2014 door KU Leuven


  

 
 

 vacatures plaatsen

 
 plaats/wijzig een vacature
 wachtwoord kwijt?
 

 adverteren

 
 

MilieuVacaturebank.nl weergeven op een grotere kaart 

 prijzen per maand

 
1 vacature   - 300 euro
2 vacatures - 400 euro
3 vacatures - 500 euro
 
 stuur mij de nieuwe vacatures per e-mail
 
e-mailadres:

© 1999 - 2012 MilieuVacaturebank.nl